Välkommen till Föreningen Vangoran

  • Årsmöte 2023 – save the date
    Digitalt vial Zoom Lördagen den 1 april Närmare årsmötet kommer ni medlemmar få mail om exakt tid samt länk för att kunna delta Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2023, mer info om det hittar du här.