Acrodermatitis enteropathica

I augusti 2020 föddes en kull med sex fina kattungar hemma hos Anette och Leif, S*Tufvans uppfödning. Allt verkade helt normalt och kattungarna utvecklades som de skulle de första veckorna. När de var nästan 8 veckor kändes små knottror/utslag I ljumskar och armhålor på tre av dem. De fick även lätt diarré, men mådde för övrigt utmärkt och visade inga andra tecken på sjukdom men man sökte självklart veterinärhjälp. Därefter förvärrades hudproblemen snabbt. En kattunge fick somna in efter 10,5 veckor. De andra två var bättre men vid 13,5 veckors ålder somnar den ena in av sig själv och den andra får somna in hos veterinär.

Tack vare en kunnig och engagerad lokal veterinär, Susanne Åhman på VetaDerm-kliniken, blev ett forskarlag engagerat för att försöka ta reda på orsaken till sjukdomen. Genom DNA-teknik kom man fram till att det är en förändring på en gen som styr transporten av zink i kroppen. Man har hittat motsvarande på människor och det är ett känt problem på några hundraser där det kallas Lethal acrodermatitis (LAD). Genom att testa föräldrar, halvsyskon och andra besläktade katter till de drabbade kattungarna kunde man se att det handlar om en recessiv gen som kan ärvas från både mamman och pappan. Har kattungen den i enkel upplaga blir den bärare av sjukdomen men blir inte själv sjuk. Får man den från både pappan och mamman och alltså har den i dubbel uppsättning blir kattungen sjuk och kommer att gå bort under sina första månader.

Det finns numera ett kommersiellt tillgängligt test från företaget Labogen så vi har alla möjligheter att få bort sjukdomen från Turkisk Van! Nedan finns information om hur man beställer och tar DNA-provet och vi uppmanar alla med katter i avel eller som planeras att gå i avel att testa dem. Då det är viktigt för rasen Turkisk Van att alla katter i avel testas har Föreningen Vangoran fattat beslut på årsmötet 2022 att vi betalar en del av provkostnaden för våra medlemmar. När provsvaret skickas in till Vangoran och läggs med i vår databas över Turkisk Van och Turkisk Angora får man tillbaka hälften av det man betalat till Labogen för provet.

Har du en katt i avel eller som du planerar låta gå i avel ber vi dig att läsa igenom och följa bifogade instruktioner. När du får provsvaret skickar du det till provsvar@vangoran.se tillsammans med en kopia på din inbetalning (kontoutdrag eller motsvarande går bra) och det kontonummer du vill ha utbetalningen till. Föreningen Vangoran ersätter dig då med hälften av dina utlägg om du är medlem i föreningen. Kostnaden för testet är i dagsläget (augusti 2022) €48 för registrerade uppfödare och €62 för de som inte är registrerade uppfödare.