Medlemskap

Är du ägare av Turkisk Van eller Turkisk Angora eller helt enkelt nyfiken på raserna är du välkommen att bli medlem i Föreningen Vangoran!

Som medlem får du tillgång till:

  • en gemenskap där alla ställer upp för varandra och hjälps åt
  • vår stängda Facebook grupp där vi på ett enkelt sätt kan hålla kontakten med varandra
  • en digital medlemstidning
  • stå med som uppfödare på vår hemsida
  • möjlighet att annonsera dina kattungar, planerade kullar och avelshanar på hemsidan och i medlemstidningen

Årsavgiften för 2024:
160 kr/år för huvudmedlem
50 kr/år för familjemedlem
sätter du in på plusgiro 496 32 58-1 (Vangoran) och var snäll och fyll i komplett adress, telefonnummer och e-postadress. Får du inte plats med allt så skicka ett mail till kassören.


Are you the owner of Turkish Van or Turkish Angora or simply curious about the breeds, you are welcome to join the Vangoran Association!

As a member you have access to:

  • a helpful community where everyone stands up for each other
  • our closed Facebook group where we can easily keep in touch with each other
  • a digital member magazine
  • be listed as a breeder on our website
  • the opportunity to advertise your kittens, planned litters and breeding males on the website and in the member magazine

Foreign members, please use
BIC: NDEASESS
IBAN: SE25 9500 0099 6034 4963 2581
or pay to our PayPal account: paypal@vangoran.se

The member fee for 2024 is
SEK 160 for the first member
SEK 50 for each family member.
Please fill in your full adress and email. Please send any information not possible to include in the payment in an email to the cashier.


Kontaktperson
Rikard Elofsson
Annebergsgatan 57
667 31 Forshaga
070-218 79 57