S*Lejongapet’s Turkisk Van

Planerar att få en kull i dilutionens tecken runt den 20:e maj

efter:
S*Lejongapet’s Petra Petidin, TUV g 63 & S*Wailett’s Alexios, TUV a 62
Länk till stamtavla
Uppfödare: Annika & Rikard Elofsson, 054-87 31 32

S*Lejongapet’s Petra Petidin, TUV g 63
S*Wailett’s Alexios, TUV a 62