Gamla annonser

Anjivans Turkisk Van

4 stycken kattungar födda i Forshaga, mer info och bilder finns på hemsidan www.anjivans.se eller vår fb-grupp https://www.facebook.com/groups/387087658033748

S*Lejongapet’s Turkisk Van

Planerar att i början av november få en kull efter Pyret och Folke. Det kan bli svarta hanar och honor, röda hanar och svartsköldpadds honor det kan även bli dilution och mönster. Ögonfärgerna kan bli bärnsten, blå eller odd-eyed men Folke har hitintills inte gett så mycket blåa ögon.

SE*Purple Lightning’s Turkisk Angora

Planerar en kull mellan Izadora och James till månadsskiftet november/december. Förväntat färgutfall är svart och vitt i olika kombinationer samt eventuellt röda hanar och svartsköldpadd honor. Ögonfärg blå, amber eller odd-eyed. Mer info på våran facebooksida https://www.facebook.com/purplelightnings där det även finns bilder på föräldrarna.

SE*Anjivans Turkisk Van

Kattungarna kommer att födas i Forshaga under vinter 2020/2021. Färgutfall röda eller svarta hanar, svarta eller sköldpaddshonor, med eller utan mönster, ögonfärg blå, amber eller oddeye. Ni kan läsa mer om oss och vår uppfödning på hemsidan, www.anjivans.com.