S*Tufvans Turkisk Van

Vi väntar kull mellan Max och Vanilla i mitten av augusti, vecka 33.
Hanar kan bli röda, creme, svart eller blå
Honorna kan bli röda, creme, svartsköldpadd eller blåsköldpadd

efter:
IC DK*CatZahle’z Vanilla Sky, TUV g 62 & S*Rytorps No One Like You, TUV d 62
Länk till stamtavla
Uppfödare: Anette Hansson & Leif Andersson, 040-42 43 04