Lislisas Turkisk Van

4 små gullivaner har fötts hos Lovisa och Håkan

1 pojk och 3 flickor har fötts den 1 oktober

1 röd pojke
1 svartsköldpadd hona
2 blåsköldpadd hona
Födda:2021-10-01
efter:
Mor: IC (N)Sirena’s Vantastic Astrid, TUV d 21 62
Far: CH S*Tufvans Gastone de Letorières, TUV a 62
Länk till stamtavla
Uppfödare: Lovisa Levil Karlsson Håkan Karlsson, 0702 29 89 24

Astrid myser med de små