S*Lislisas Turkisk Van

Kull väntas efter Cello och Mini, i slutet av juni 2023

Möjligt färgutfall
Honor: svart, blå, svartsköldpadd, blåsköldpadd
Hanar: svart, blå, röd, creme
samt mönstrade och icke mönstrade (agouti och non-agouti).

efter:
Ch *Lislisas Luisa Completo, TUV g 21 62 & S*Wailet’s Cello, TUV n 63
Länk till stamtavlan
Uppfödare: Lovisa Levil Karlsson & Håkan Karlsson, 070 22 98 924