Årsmöte 2023 – save the date

Digitalt vial Zoom

Lördagen den 1 april

Närmare årsmötet kommer ni medlemmar få mail om exakt tid samt länk för att kunna delta

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2023, mer info om det hittar du här.