FiMelia*PL Turkisk Van

Väntar kull i månadsskiftet mars/april.

Anna väntar en kull i månadsskiftet mars/april. Väntade färger är rött

efter:
Melpomena Fenix Eye*PL, TUV d 61 & IC S*Wi’nte Sams Rock-Ragge, TUV d 62
Länk till stamtavlan
Uppfödare: Anna Fuja, +47 40 56 20 39